INTEGRITETSPOLICY

Ikraftträdandedatum: 2007 Senast uppdaterad: 23/06/2021

Personuppgiftsansvarig:

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
United Kingdom

CONTENTS

1. DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER FÖR DE AV VÅRA WEBBPLATSER SOM ÄR FRAMTAGNA FÖR ANVÄNDNING INOM EUROPEISKA UNIONEN
2. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
3. ÄNDAMÅL OCH JURIDISKA GRUNDER FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
4. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
5. DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER FÖR DE AV VÅRA WEBBPLATSER SOM ÄR FRAMTAGNA FÖR ANVÄNDNING INOM EUROPEISKA UNIONEN

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter på de av våra webbplatser som är framtagna för användning inom Europeiska unionen och Storbritannien, inklusive Titleist.co.uk, Titleist.de, Titleist.com.fr, Titleist.ie, Titleist.se, Footjoy.co.uk, Footjoy.de, Footjoy.com.fr, Footjoy.ie, Footjoy.se, och Footjoy.eu. Om du besöker våra webbplatser från Europeiska unionen eller Storbritannien men ändå väljer att använda våra webbplatser som är framtagna för användning i andra regioner (exempelvis vår webbplats för USA) så gäller integritetspolicyn som hittas på de webbplatserna dig; vi uppmanar dig att besöka de webbplatser som är ämnade för användning i ditt land.

I denna integritetspolicy kan du läsa om de olika sätt som vi samlar in, använder, överlämnar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter. Vi beskriver också hur du kan hantera vilka personuppgifter du delar med oss. Då och då kan vi komma att göra ändringar i våra integritetspolicyer, men vi kommer inte att reducera dina rättigheter. Om du har försett oss med din e-postadress kommer vi att informera dig om innehållsändringar i vår webbplats integritetspolicy enligt lagkrav. Vi kommer också att publicera en uppdaterad version på vår webbplats och indikera i början av integritetspolicyn när den senast uppdaterades.

Överföringen av information på internet är inte 100 % säker. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du använder internet. Detta inkluderar att hålla dina lösenord hemliga och inte dela lösenord med andra. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du tillhandahåller information på webbplatsens offentliga delar som alla webbplatsbesökare kan se.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar in teknisk information.

Vi kan komma att samla in teknisk information om dig med hjälp av cookies och andra liknande spårningstekniker. Vi samlar exempelvis in information om webbläsaren du använder, ditt operativsystem och IP-adressen till dina uppkopplade enheter. För mer information om hur du kan kontrollera cookies, de typer av personuppgifter vi samlar in med cookies och vilka spårningsverktyg från tredje part som vi använder, vänligen läs vår cookiepolicy här.

Vi samlar in annan information från och om dig.

Vi samlar in kontaktinformation direkt från dig. Till exempel, om du väljer att skapa ett konto på vår webbplats så samlar vi in ditt namn, användarnamn eller liknande identifierare och e-postadress. Vi kan också komma att samla in ditt telefonnummer, din postadress, ditt kön och dina specifikationer och preferenser om produkter om du väljer att tillhandahålla dessa. Vi kommer att informera dig om huruvida den specifika typen av personuppgifter är nödvändig eller valfri. Om du väljer att ansluta dina sociala mediekonton via våra webbplatser kan dessa tredje parter komma att tillhandahålla oss dina personuppgifter om du tillhandahållit dem till den sociala medieplattformen enligt den tredje partens policyer. Vänligen gå till de eventuella sociala medieplattformarnas integritetspolicyer du anslutit till via vår webbplats för information om tillhandahållande av dina personuppgifter på dessa plattformar.

Om du skulle vilja beställa en produkt eller en tjänst på någon av våra webbplatser kommer vi att fråga dig om vissa nödvändiga personuppgifter för att kunna genomföra din beställning eller bokning.

Vi samlar in information som du frivilligt skickar in eller offentliggör, exempelvis i ett blogginlägg eller kommentar, inklusive på vår webbplats offentliga delar, eller om du fyller i en enkät, vilket kan inkludera ditt kön, födelsedatum eller postnummer.

Om du fyller i ett kontaktformulär på våra webbplatser kommer du att ange ditt förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, land och uppgifter om din fråga eller kommentar.

Om du registrerar dig för vår webbplats e-postlista eller nyhetsbrev för att få erbjudanden och uppdateringar från oss, kommer du att behöva ange din e-postadress.

Om du kontaktar oss kan vi komma att fråga dig om viss information för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Informationen vi kan komma att begära kan inkludera ditt kön och postnummer. Du kan välja att inte dela denna information med oss, men vår förmåga att hjälpa dig kan hänga på att du tillhandahåller vissa personuppgifter för att kolla upp din beställning, ditt konto etc.

Generellt kommer vi, när vi begär dina personuppgifter, att informera dig om huruvida den specifika typen av personuppgifter är obligatorisk eller valfri. I de flesta fall indikerar en asterisk (*) obligatorisk information. Du kan välja att tillhandahålla ytterligare information i fält som inte är obligatoriska.

När vi måste samla in dina personuppgifter enligt lag eller för att utföra dina instruktioner eller leva upp till ett kontrakt vi har med dig och du inte tillhandahåller sådana uppgifter på begäran, kan vi eventuellt inte utföra dina instruktioner eller leva upp till kontraktet vi har eller försöker upprätta med dig.

ÄNDAMÅL OCH JURIDISKA GRUNDER FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifter för de ändamål som nämns och beskrivs här. Vi kan komma att hantera dina uppgifter baserat på i) ditt samtycke, ii) utförande av ett avtal med dig, iii) våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter, eller iv) våra legitima intressen att förbättra våra produkter och tjänster. Vi tillhandahåller mer information om hur dessa lagstadgade grunder används nedan.

Där vi har ett avtal med dig hanterar vi dina personuppgifter enligt behov för att utföra vårt avtal med dig, tillhandahålla våra produkter och tjänster, och hantera våra kundrelationer. Till exempel, när du genomför ett köp eller bokar en tjänst kommer vi att hantera dina personuppgifter för att möjliggöra dessa.

Vi använder dina personuppgifter för att presentera och administrera våra webbplatser och genomföra relaterade interna funktioner, inklusive felsökning, dataanalys, testning, research, statistiska och granskande ändamål. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål då vi har ett legitimt affärsintresse att förbättra våra produkter och tjänster. Där det är tekniskt möjligt kommer vi att använda anonymiserade data för att möta dessa affärsbehov.

Vi använder dina personuppgifter för att besvara dina önskemål eller frågor och för att administrera vår kundrelation till dig. Till exempel kan vi använda dina personuppgifter för att besvara din feedback. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om du vinner en tävling eller gör ett köp. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål då vi har ett legitimt affärsintresse att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Vi kan också komma att använda personuppgifterna för att skydda oss mot och förhindra bedrägerier, upprätthålla våra rättigheter, fordringar (exempelvis fakturering eller insamling av pengar), och andra skulder och för att leva upp till eller upprätthålla tillämpliga juridiska skyldigheter, branschstandarder samt våra policyer och villkor. Vi använder personuppgifter för dessa ändamål när det är nödvändigt att skydda, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter eller när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi använder personuppgifter för att förbättra vår webbplats, våra produkter, tjänster och vår kundrelation till dig samt dina upplevelser på webbplatserna som du besöker. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att anpassa din upplevelse hos oss såsom att använda din köphistorik för att tillgodose viss kommunikation och vissa produktrekommendationer. Vi kan komma att använda dina personuppgifter i kombination med andra användares personuppgifter för att utvärdera branschtrender och förbättra vår webbplats. Dessa ihopsamlade uppgifter identifierar inte någon specifik person. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål eftersom att vi har ett legitimt affärsintresse att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi använder personuppgifter av säkerhetsskäl. Vi använder dina personuppgifter för att skydda vårt företag, våra anställda, våra kunder, och våra plattformar och appar och andra verksamheter, samt våra tillgångar och rättigheter. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål eftersom vi har ett legitimt affärsintresse att säkerställa våra anställdas, kunders, systems och lokalers säkerhet.

Om du separat har gett samtycke att ta emot marknadskommunikation från oss skickar vi marknadsföringsmeddelanden via e-post till dig, vilka kan inkludera förfrågningar om feedback om våra produkter och vår relation. Om du är en befintlig kund för våra produkter och tjänster kan vi komma att använda dina personuppgifter, förutom betalkortsinformation, enligt ovan beskrivning för marknadsföring av våra egna liknande produkter och tjänster via e-post, om du inte har nekat sådan användning. Till exempel kan vi, där lagen tillåter, komma att erbjuda dig information om nya produkter och erbjudanden, visa dig reklam om produkter och erbjudanden och berätta för dig om nya funktioner eller uppdateringar eller ge dig rekommendationer eller förslag. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att mäta eller förstå hur effektiv den annonsering vi visar dig är.

Vi kan också komma att kontakta dig om denna integritetspolicy och meddela dig om ändringar.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Där lagen tillåter kommer vi att dela dina personuppgifter inom Acushnets koncern av företag och varumärken, vilket inkluderar våra dotterbolag, vårt övergripande moderbolag och dess dotterbolag och partners, för de ändamål som beskrevs i stycket ovan och för att bedriva de aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy. Våra varumärken inkluderar Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Vokey Wedges och Links & Kings. Våra relaterade bolag är listade här och uppdateras allt eftersom: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1672013/000155837018001635/golf-20171231ex211e46df7.htm

Vi delar också personuppgifter med tredjeparter.

Där lagen tillåter kommer vi att dela personuppgifter med tredje part som utför tjänster åt oss för de affärsändamål och aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy. Till exempel kan vi komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som tillhandahåller marknadsföringstjänster samt analyser till oss, och sökmotorleverantörer som hjälper oss med förbättring och optimering av webbplatser. Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som hjälper oss driva våra plattformar eller genomföra en kampanj. Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som hjälper oss att tillgodose kundförfrågningar.

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part om vi tror att vi måste det för att efterfölja lagen, ett domstolsbeslut, ett förvaltningsbeslut eller för att skydda oss själva. Till exempel kommer vi att dela personuppgifter där lagen så kräver för att besvara ett domstolsbeslut eller en stämning, inklusive till våra juridiska rådgivare och revisorer. Vi kan komma att dela personuppgifter där lagen så kräver för att besvara förfrågningar från förvaltningsorgan, offentlig myndighet, brottsbekämpande organ eller utredningsorgan. Vi kan komma att dela personuppgifter om vi utreder potentiellt bedrägeri. Detta kan inkludera bedrägeri som vi tror har inträffat under en kampanj. Om du vinner en tävling kommer vi också, med ditt samtycke, att dela dina personuppgifter med alla som efterfrågar en lista över vinnare.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med en efterträdare för hela eller delar av vår verksamhet. Exempelvis kan vi komma att inkludera kundinformation (inklusive personuppgifter) som en del av transaktionen om vår verksamhet blir såld.

Vi länkar till plattformar eller tjänster hos tredje part som vi inte kontrollerar.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra plattformar som vi inte äger eller driver. Vi tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet för våra användare, men de ska inte ses som en rekommendation eller hänvisning. Vi ansvarar inte för dessa sidors innehåll och kan inte kontrollera dessa webbplatser till fullo för att garantera att de inte bryter mot lagar och regler. De länkade sidorna och tjänsterna omfattas av sina egna, separata integritetsutlåtanden, meddelanden och villkor, och insamling och användning av dina personuppgifter omfattas av dessa tredje parters integritetspolicyer och inte denna integritetspolicy. Vi är ej ansvariga för andra plattformars eller tjänsters innehåll eller integritetspraxis. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna och uppmärksamma när de lämnar vår webbplats. Läs andra plattformars integritetspolicyer noggrant. Denna integritetspolicy informerar dig endast om personuppgifter som samlas in av våra webbplatser.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller vanligtvis de personuppgifter vi samlar in under tiden vi har en relation med dig, plus en rimlig period för att ta hänsyn till gällande lagar kring lagring eller preskriptionstider, eller annars så länge som är nödvändigt för våra affärsändamål som beskrivs ovan.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi överför personuppgifter till tredje land.

Där det är tillåtet enligt lag kommer dina personuppgifter att överföras för de ändamål och till de mottagare som angetts i denna integritetspolicy, vilket kan innefatta överföringar till tredje land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, inklusive USA som inte nödvändigtvis erbjuder samma nivå av skydd som det i ditt land. När vi överför dina personuppgifter till dessa länder kommer vi att skydda uppgifterna enligt beskrivningen nedan.

Intra-Group

Där det är tillåtet enligt lag kommer vi att dela dina uppgifter inom Acushnets koncern av bolag, vilket inkluderar våra dotterbolag, vårt övergripande moderbolag och dess dotterbolag och partners som befinner sig i USA och andra tredje länder utanför EES och Storbritannien, där de har kontor. Överföringen av dina personuppgifter utanför EES eller Storbritannien sker enligt våra avtal för dataöverföring som är baserade på de standardiserade dataskyddsklausuler antagna av Europeiska kommissionen eller i enlighet med tillämpliga lagar.

Tredje parter

Några av de tredje parter med vilka vi delar dina personuppgifter befinner sig också utanför EES och Storbritannien. Överföringar till tredje parter i tredje land utanför EES eller Storbritannien sker med hjälp av en dataöverföringsmekanism som är godtagbar enligt gällande lagar om dataskydd, såsom EU:s standardavtalsklausuler (se här) och bindande företagsregler (se här). Vänligen kontakta oss på privacypolicy@acushnetgolf.com om du vill få ytterligare information eller, där det är möjligt, ett utdrag av relevanta överföringsmekanismer.

DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

Dessa rättigheter gäller endast om du besöker vår webbplats från EU eller Storbritannien, eller där EU:s eller Storbritanniens lagar om dataskydd gäller för att tillhandahålla dig med följande rättigheter:

i) Åtkomst till dina personuppgifter från oss och en kopia av dessa;

ii) Korrigera dina personuppgifter om de är inkorrekta eller ofullständiga;

iii) Begränsa hanteringen av dina personuppgifter;

iv) Radera dina personuppgifter under vissa omständigheter;

v) Invända mot vår hantering av dina personuppgifter som hänför sig till den aktuella situationen där vi använder den informationen baserat på vårt legitima intresse; och

vi) Ta emot, i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format, dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss baserat på ditt samtycke eller ett avtal du har ingått. Du har rätt att få denna information överförd till annat företag, där det är tekniskt möjligt.

Du kan också när som helst invända mot hanteringen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, vänligen maila oss på privacypolicy@acushnetgolf.com. Du kan också specifikt välja bort att få vår marknadsföring via e-post. För att sluta få vår marknadsföring via e-post kan du följa instruktionerna i vilket som helst av de marknadsförande e-postmeddelanden du tagit emot från oss.

Vänligen notera att vi, där gällande lag tillåter, kommer att fortsätta skicka transaktionsmeddelanden till dig relaterade till produkter eller tjänster du har köpt från oss även om du invänder mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller mer specifikt väljer bort att få vår marknadsföring via e-post. Dessa inkluderar svar på dina frågor och information om en produkt eller tjänst du har köpt från oss.

Du har också rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i Storbritannien eller det EU-land du bor i, jobbar i, eller den plats där problemet som klagomålet hänvisar till har uppstått.

Du har valmöjligheten att när som helst undanhålla eller återkalla (effektivt framöver) ditt tidigare samtycke till hantering av dina personuppgifter utan några ogynnsamma konsekvenser.

Om du har några frågor om denna policy eller vill utöva någon av ovannämnda rättigheter, vänligen kontakta oss på privacypolicy@acushnetgolf.com.

Du kan också skriva till oss på vår kontaktadress:


Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
United Kingdom
Attention: Director, Group Finance & Operations

eller


Acushnet Company
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
USA
Attention: Legal Department