ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

Denna webbplats drivs av Acushnet Europe Ltd., Caxton Road, St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU. Genom att använda de webbplatser vi driver, inklusive: www.footjoy.co.uk, www.footjoy.fr, www.footjoy.ie, www.footjoy.se, www.footjoy.de och www.footjoy.eu (tillsammans ”webbplatserna” och var för sig en ”webbplats”) godkänner du nedanstående villkor (”villkoren”), som när som helst kan revideras av Acushnet Company, moderbolaget till Acushnet Europe Ltd. enligt nedan.

Dessa villkor skapar ett bindande avtal mellan dig och Acushnet Europe Ltd. och dess anslutna bolag, inklusive men ej begränsat till Acushnet Company (benämns som ”Acushnet”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) gällande din användning av denna webbplats. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda denna webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut ett exemplar av dessa villkor för framtida referens.

Dessa villkor refererar till följande ytterligare villkor, som också gäller för dig som använder denna webbplats:

  • Vår integritetspolicy som du hittar här. Se även mer under avsnittet Registrering nedan.
  • Vår cookiepolicy som hittar du här och som anger information om cookies på denna webbplats.
  • Om du köper varor från denna webbplats kommer våra köpvillkor som du hittar här att gälla för försäljningen.

ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR ELLER PÅ DENNA WEBBPLATS

Vi kan komma att ändra dessa villkor då och då. Varje gång du vill använda denna webbplats bör du se över dessa villkor för att försäkra dig om att du förstår de villkor som gäller vid det tillfället. Användning efter sådana revideringar indikerar ditt godkännande av sådana reviderade villkor. Vi kan även uppdatera och ändra denna webbplats då och då för att återspegla förändringar i våra produkter, våra användares behov, våra affärsprioriteringar eller andra förändringar.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

  • footjoy.co.uk riktas till människor som bor i Storbritannien.
  • footjoy.fr riktas till människor som bor i Frankrike.
  • footjoy.ie riktas till människor som bor i Irland.
  • footjoy.se riktas till människor som bor i Sverige.
  • footjoy.de riktas till människor som bor i Tyskland.
  • footjoy.eu riktas till människor som bor i Spanien, Italien, Belgien, Portugal, Danmark, Finland, Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Slovakien och Slovenien.

Vi intygar inte att innehåll tillgängligt på eller via någon av webbplatserna är lämpligt för användning eller tillgängligt på någon annan plats än de som anges ovan.

Du är endast berättigad att använda denna webbplats om du är myndig i ditt land eller har din förälders eller förmyndares tillstånd.

Vi äger eller har licens för alla immateriella rättigheter på denna webbplats och det material som publiceras här. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag världen runt och deras olaga användning kan innebära brott mot upphovsrätts-, varumärkeslagar och andra lagar. Vi förbehåller oss alla rättigheter till allt material som visas på denna webbplats.

Du får endast ladda ner material som visas på denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att du även behåller alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt på materialet. Du får däremot inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda material från denna webbplats för offentliga eller kommersiella ändamål, inklusive text, bild, ljud och video utan vår tillåtelse i skrift. Du får inte ändra eller inkräkta på webbplatsens innehåll eller funktionalitet eller ladda ner material från denna webbplats för användning på annan webbplats, inklusive auktionssidor på internet.

Vi tillhandahåller skyddad information, inklusive upphovsrättsskyddat material, om våra produkter och tjänster på denna webbplats för våra kunders bekvämlighet och inte för oinskränkt offentlig användning. Du samtycker till att inte använda, eller låta annan person eller enhet använda, något material som finns på denna webbplats för att utreda, främja, hota eller lämna in ett anspråk om överträdelse av immateriella rättigheter mot Acushnet eller något av dess anslutna bolag. Att inte efterfölja dessa förbud innebär brott mot dessa villkor avseende materialet i fråga. Acushnet förbehåller sig rätten att begära skadestånd för intrång i upphovsrättsskyddat material.

REGISTRERING

Vi kan ibland kräva att du registrerar dig och/eller skapar ett konto för att använda vissa delar av webbplatsen. För att göra det kan du bli tvungen att tillhandahålla vissa personuppgifter och du kan få, eller få välja, ett lösenord, användar-ID och/eller annan registreringsinformation (sammantaget ”registreringsinformation”). Du samtycker till och intygar att alla personuppgifter som du tillhandahåller är korrekta och aktuella. Om någon av dina personuppgifter skulle ändras måste du uppdatera dessa via lämpliga inställningar på webbplatsen. Se vår integritetspolicy här för information gällande insamling och användning av personuppgifter.

Om du registrerar dig och/eller skapar ett konto på denna webbplats måste du behandla din registreringsinformation konfidentiellt och får inte tillgängliggöra den för obehöriga tredje parter. Du får inte tillåta andra att använda din registreringsinformation. Du får inte underlicensiera, överföra, sälja eller tilldela din registreringsinformation och/eller detta avtal till någon tredje part. I den mån du kan hållas ansvarig är du ensam ansvarig för all användning eller aktivitet på ditt konto, inklusive, men inte begränsat till, användning av kontot av en person som använder din registreringsinformation, med eller utan tillåtelse, eller som har tillgång till en dator på vilken ditt konto finns eller är tillgängligt. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (till exempel i händelse av förlust, stöld eller obehörigt avslöjande eller användning av din registreringsinformation eller kredit- eller betalkortsnummer som lagras på webbplatsen), måste du omedelbart ändra den berörda registreringsinformationen genom att använda lämplig inställning på denna webbplats.

FRISKRIVNING AV GARANTI

Om inte annat krävs enligt tillämplig lag, intygar eller garanterar Acushnet inte att innehållet på denna webbplats är korrekt eller att dess funktionalitet kommer att vara felfri, oavbruten, fri från buggar, virus eller något annat skadligt. Du använder denna webbplats på egen risk. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS DENNA WEBBPLATS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vissa jurisdiktioner tillåter inte vissa begränsningar av eller undantag från ansvar, juridiska garantier och gottgörelser. Om så är fallet i din jurisdiktion kanske dessa undantag och begränsningar inte gäller dig.

Acushnet antar inget ansvar för och ska inte hållas ansvarigt för skador eller virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller visning av denna webbplats eller din nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats eller länkade webbplatser. Acushnet eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera, underhålla eller leverera denna webbplats, eller något av deras anslutna bolag eller tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller företrädare för någon av dessa, ska under inga omständigheter hållas ansvariga för skador av något slag, inklusive men inte begränsat till direkta, speciella, tillfälliga, indirekta skador, straff- eller följdskador, oavsett om de har informerats om möjligheten till sådana skador eller inte, eller skador från någon slags ansvarsgrund, som härrör från eller i samband med användning av, din visning av eller dina länkar till andra webbplatser från denna webbplats.

IMMATERIELL EGENDOM

Om inte annat anges är produkter, patent, produktnamn, designer, logotyper, titlar, texter, bilder, ljud och video på denna webbplats varumärken, servicemärken, handelsnamn, upphovsrätter, patent eller annan egendom som tillhör Acushnet (”Acushnet Companys immateriella egendom”). Alla andra oregistrerade och registrerade varumärken är deras respektive ägares egendom. Ingenting som finns på denna webbplats ska tolkas som att det ger, underförstått, genom estoppelprincipen eller på annat sätt, licens eller rätt att använda Acushnet Companys immateriella egendom som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Acushnet eller tillåtelse enligt avsnittet ”Användning av denna webbplats” ovan eller tillämplig lokal lag.

Acushnet spenderar miljontals dollar och mängder av timmar varje år på forskning och utveckling. Resultatet av denna enorma investering av tid och pengar är golfprodukter som vi anser är de bästa och teknologiskt mest avancerade produkterna som finns tillgängliga. De fördelar som dessa ansträngningar för med sig är integrerade i våra produkter, och många funktioner är inte uppenbara för gemene person men saknas hos andra produkter som är menade att vara kopior eller plagiat av äkta produkter från Acushnet. Acushnet Companys immateriella egendom skyddas av en mängd patent, varumärken och andra rättigheter som Acushnet har tilldelats under internationell, federal och statlig lagstadgad rätt och civilrätt. Acushnet förväntar sig därmed att andra kommer att respektera dess immateriella rättigheter. Acushnet upprätthåller kraftfullt sina immateriella rättigheter, oavsett om intrånget sker i form av plagiatprodukter, otillåten användning av varumärken eller upphovsrätter eller på något annat sätt.

VARUMÄRKEN

Följande är en icke-uttömmande lista över vissa av de varumärken som ägs eller licenseras av Acushnet och används på eller med FootJoy-produkter: Advanced Performance Leather; ComforTab; ComforTongue; ComfortSof; Contour Series; CottonSof; D.N.A. DryJoys Next Advancement; D.N.A. Helix; DryJoys; DryJoys Tour; DryJoys Performance Collection; DrySof; eComfort; Fibersof; FirstJoys; FJ; FJ 1857; FJ Arc SL; FJ Arc XT; FJ Aspire; FJ Flex; FJ Spectrum; FJ Sport; FJ Versaluxe; Fit-Bed; FlexGrid; FootJoy; GelCollar; GreenJoys; GolfLeisure; HeelLoc; HyperFlex; HyperFlex II; HyperFLX; Icon Black; LaunchPod; Layer Up; LoPro Collection; MyJoys; NitroThin; OptiFlex; ProDry; Pro/SL; PowerNet; PowerStrap; Pro FLX; Pure Touch; Q-Mark; QuikDry; RainGrip; SciFlex; SecureCollar; SofJoy; StaCooler; StaSof; Stratofoam; Stratos; SuperLites XP; Taction2; Traction; Techsof; The Mark of a Player; Tour S; Tour X; VersaTrax; WeatherSof; WinterSof.

EJ ANSLUTNA PRODUKTER OCH WEBBPLATSER

Beskrivningar av, eller referenser till, produkter, publikationer eller webbplatser som inte ägs av Acushnet eller dess anslutna bolag innebär inte rekommendation av sådan produkt, publikation eller webbplats. Acushnet har inte granskat allt material som är länkat till denna webbplats och är inte ansvarigt för innehållet i sådant material. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers eller resursers innehåll. Du följer länkar till andra webbplatser på egen risk.

Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rimligt och lagligt och inte skadar Acushnets rykte eller drar fördel av det. Du får inte upprätta en länk på ett sätt som antyder någon form av association, godkännande eller stöd från Acushnets sida där sådant inte existerar. Du får inte skapa en länk till våra webbplatser på en webbplats som inte ägs av dig. Våra webbplatser får inte bakas in i någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till annan del av våra webbplatser än den relevanta webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan förvarning. Den webbplats på vilken du länkar måste i alla avseenden följa de innehållsstandarder som anges i avsnittet Uppförandekod nedan.

KOMMUNIKATION MED DENNA WEBBPLATS; ANVÄNDARES UPPFÖRANDEKOD

På vissa delar av vår webbplats kan du ha möjlighet att interagera med andra användare eller ladda upp meddelanden eller annat innehåll, inklusive videor (”innehåll”). Acushnet undersöker inte om innehållet är komplett, lagligt, korrekt eller verkligt. I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR ACUSHNET INTE ANSVARIGT FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM LÄGGS UPP PÅ DENNA WEBBPLATS. Vi kan komma att stänga av ditt konto och din möjlighet att ladda upp innehåll om vi tror, på eget gottfinnande, att du har brutit mot något av dessa villkor eller mot någon lag.

Det är förbjudet att ladda upp eller överföra olagligt, hotfullt, förtalande, ärekränkande, obscent, upprörande, uppviglande, pornografiskt eller vanhelgande innehåll eller innehåll som skulle kunna innebära eller uppmuntra till beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Acushnet kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär ut eller uppmanar Acushnet att avslöja identiteten på eller hjälpa till att identifiera eller lokalisera någon som lägger upp sådant innehåll.

Du samtycker till att inte lägga upp innehåll som innehåller personuppgifter om någon individ, kränker integriteten för någon annan individ eller enhet eller något som du är avtalsenligt skyldig att hålla privat eller konfidentiellt. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon person eller organisation, inklusive utan begränsning en anställd på Acushnet. Du samtycker vidare till att inte oriktigt framställa en anknytning till en annan person eller organisation och inte heller lägga upp något innehåll som gör intrång i upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet eller annan immateriell äganderätt som tillhör en tredje part.

Meddelandeforum, chattrum och andra forum som vi kan tillhandahålla på denna webbplats är ämnade för informationsutbyte och för att användare ska få uttrycka sina åsikter. Du samtycker till att inte lägga upp något innehåll som innehåller affärsförfrågan av något slag, inklusive reklam för en produkt eller tjänst, erbjudande om försäljning av en produkt eller tjänst eller hänvisning av läsare till en plats för mer information om en produkt eller tjänst. Du samtycker vidare till att inte publicera något innehåll som innehåller virus, skadade filer eller någon annan liknande programvara eller program som negativt kan påverka webbplatsens funktionalitet eller en annan användares dator. Du är förbjuden att använda sökmotorinkräktare, robotar, datautvinningsteknik eller annan automatiserad utrustning eller program för att katalogisera, ladda ner, reproducera, spara eller på annat olagligt sätt eller på ett sätt som bryter mot dessa villkor överföra innehållet på webbplatsen.

Vi uppskattar dina kommentarer, men skicka inte några förslag, ritningar, modeller eller andra beskrivningar av några idéer till Acushnet relaterade till nya produkter, modifieringar av befintliga produkter eller marknadsföringsinsatser. Acushnet accepterar inte sådana oönskade produkter eller marknadsföringsförslag.

Allt innehåll som du publicerar på denna webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och generiskt. Lägg inte upp några personuppgifter på denna webbplats offentliga delar. Vi kan inte förhindra ”insamling” av information från denna webbplats, och du kan bli kontaktad av oss eller icke-relaterad tredje part, via e-post eller på annat sätt, inom eller utanför denna webbplats. Allt du överför kan redigeras av eller på uppdrag av Acushnet, kan komma att läggas upp på denna webbplats efter vårt eget gottfinnande och kan användas av oss eller våra anslutna bolag för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och inlägg. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lokal lag är vi fria att använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som finns i kommunikation du skickar till webbplatsen för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information utan någon ersättning till den person som skickar in sådan information.

Även om vi från tid till annan kan övervaka eller granska diskussioner, chattar, inlägg, överföringar, anslagstavlor och liknande på denna webbplats, är vi inte skyldiga att göra det och åtar oss, utom vid motstridiga bestämmelser som gäller i specifika länder angående garantier och begränsningar av ansvar, inget ansvar (i) som härrör från sådant innehåll eller för fel, förtal, ärekränkning, förolämpning, utelämnande, lögner, obscenitet, pornografi, hädelser, fara eller felaktigheter som finns i någon information på sådana platser på webbplatsen eller (ii) för eventuell handling eller kommunikation från dig eller någon icke-relaterad tredje part inom eller utanför denna webbplats.

RAPPORTERING AV BROTT MOT DESSA VILLKOR

Om du tror att innehåll som bryter mot dessa villkor har lagts upp, informerar du oss via e-post på ip@acushnetgolf.com. Vi kan, men kommer vanligtvis inte att, bekräfta mottagandet av ditt klagomål. Utom för att uppfylla obligatoriska lokala lagkrav samtycker du till att vi inte kan och inte kommer att agera som skiljedomare i tvister som uppstår från tredje parts kommunikation eller överföring till webbplatsen, utan kommer endast att vidta sådana åtgärder som vi anser är lämpliga efter vårt eget gottfinnande. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att dina rättigheter har kränkts av innehåll som laddats upp till denna webbplats, följer du vår process för klagomål om äganderätt nedan.

LICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Allt innehåll som du skickar in till denna webbplats som innehåller formgivning, ljudinspelningar, copy, idéer, bilder, musik, fotografier, text, videoinspelningar, skriftligt material och/eller annat material (”bidrag”) regleras av dessa villkor.

Du intygar att du har rätt att lägga upp dina bidrag, och du ger härmed Acushnet en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri evig licens att använda och utnyttja bidragen, inklusive, utan begränsning, titeln/titlarna och varje del av bidragen, delvis eller till fullo, på alla sätt och medier över hela världen. Du medger härmed och samtycker till: (a) att Acushnet ska ha rätt att redigera, ändra eller ordna bidragen på vilket sätt som helst efter eget gottfinnande, (b) att Acushnet inte ska ha någon skyldighet att ge dig erkännande när dina bidrag används och (c) att du, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lokal lag, avstår från alla ”moraliska rättigheter” som du kan ha till bidragen. Du förstår att Acushnet kommer att agera i förlitan på ditt beviljande av rättigheter, framställningar och garantier i dessa villkor och kan ådra sig betydande kostnader för att förlita sig på detta beviljande av rättigheter, framställningar och garantier om Acushnet skulle använda dina bidrag.

Du förstår och samtycker till att delar av ditt innehåll och/eller dina bidrag kan fortsätta att visas på webbplatserna efter att alla konton du har hos oss har avslutats, med förbehåll för din rätt att begära att ditt innehåll och/eller dina bidrag tas bort i enlighet med tillämplig lag.

PROCESS FÖR KLAGOMÅL OM ÄGANDERÄTT

Acushnet åtar sig att följa upphovsrättslagen och att svara på påstående om upphovsrättsintrång. Acushnet kommer omedelbart att behandla och undersöka meddelanden om påstådda intrång och vidta lämpliga åtgärder.

Meddelanden måste skickas in via e-post till internetdomain@acushnetgolf.com eller via post till:

Copyright Agent
Acushnet Company
Attn: Legal Department
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
United States

UPPHÖRANDE AV AVTAL

Du kan när som helst säga upp detta avtal för användning av webbplatsen genom att avsluta din webbplatssession.

Vi kan komma att stänga av eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av denna webbplats av affärs- och driftsskäl.

TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor ska regleras av lagen i Sverige, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter.

Eventuella tvister i samband med din användning av denna webbplats ska endast prövas i domstol med behörig jurisdiktion i Sverige, även om vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i det land där du bor eller annat relevant land. Genom att använda denna webbplats samtycker du till sådana domstolars personliga jurisdiktion.

DIVERSE

Om något av villkoren som anges här befinns vara olagligt eller inte verkställbart av någon anledning, kommer detta stycke att kunna skiljas från resten av dessa villkor och ska inte påverka verkställigheten av de återstående villkoren. Detta juridiska meddelande fastställer hela avtalet mellan oss avseende din användning av webbplatsen, vilket avtal endast kan ändras enligt vad som anges i avsnittet ”Ändringar i dessa villkor” ovan. Muntliga avtal samt ändringar och/eller tillägg kräver skriftlig bekräftelse för att vara giltiga. Trots det föregående kan denna webbplats besökas internationellt och kan innehålla referenser till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Referenser till en viss produkt eller tjänst innebär inte att Acushnet har för avsikt att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i dessa länder.

Webbplatsen drivs av:

Acushnet Europe Ltd.
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
United Kingdom

Verkställande direktör: Matthew Johnson
Kontakt: 0800 616198
Organisationsnummer: 01198336
Momsnummer enligt sek. 27a i den tyska momsskattelagen: 152399933
Ekonomiskt ID-nummer enligt sek. 139c i den tyska momsskattelagen: DE2976358

©2021 Acushnet Company

Detta upphovsrättsmeddelande gäller alla ägda sidor, bilder, texter, program och annat material som är tillgängligt på denna webbplats.